ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Zojirushi SM-SA60-BA Stainless Steel Mug

$40

Add to favorites

Description:


Product details
● Stopper disassembles for thorough cleaning
● 20oz. capacity with 1-1/2" opening
● Compact design takes minimal space while maximizing capacity
● New pictograph lock. Stainless steel vacuum insulation keeps beverages hot or cold for hours
● 5 year warranty on heat retention
● Made of BPA-free plastic and stainless steel. Easy-to-clean nonstick interior

Product information
● Product Dimensions: 2.9 x 2.9 x 9.9 inches
● Manufacturer: Zojirushi Kitchen Electrics
● Item Weight: 8 ounces
____________________________
● Warranty: 5 year warranty on heat retention
● FREE Delivery in Phnom Penh

Promotion Price: $40, List Price: $50

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerGroceryStore
Website:
https://khmergrocerystore.blogspot.com/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmergrocerystore
Phnom Penh

Zojirushi SM-SA60-BA Stainless Steel Mug

$40