ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Sports Research Sweet Sweat Premium Waist Trimmer (Yellow Logo)

$59

Add to favorites

Description:


Sports Research Sweet Sweat Premium Waist Trimmer (Yellow Logo) for Men & Women

Product Features
● GET YOUR SWEAT ON: The Sweet Sweat Waist Trimmer is designed to enhance your workout by helping to improve thermogenic activity and SWEAT!
● CONTOURED & FLEXES FOR CUSTOM FIT: The Sweet Sweat Waist Trimmer is naturally flexible to adjust to your size and shape and contoured to fit around your waist comfortably during exercise. Please note - Waist Trimmer should be worn loose enough to provide a full range of motion during your workouts.
● PREMIUM QUALITY: Made with extra thick, latex-free Neoprene for an enhanced sweating experience. But don’t worry about the extra Sweat, our Waist Trimmer's grid inner lining will not only repel moisture absorption but also limit slipping and bunching during your workout.*
● SIZING: 8in Width x 41in Length - Measure from the widest part of your stomach NOT your pant size

Included in the Box:
1x Sweet Sweat Premium Waist Trimmer
1x Breathable carrying bag
__________
● Warranty and Service: 30-day Limited Warranty included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $59

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Sports Research Sweet Sweat Premium Waist Trimmer (Yellow Logo)

$59