ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 24, 2020

Phnom Penh

តាបវាយប៉េងប៉ុងប្រេន Double Fish

Call For Price

Add to favorites

Description:


តាបវាយប៉េងប៉ុងប្រេន Double Fish ដែលចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់តែម្តងគឺមានលក់នៅទីនេះ ជាមួយនឹងគុណភាព និង ខ្នាតស្តង់ដារអន្តរជាតិ រួមជាមួយតម្លៃពិសេសទៀតផង 🏓🏓
មានកង់រួញ និង​អាចបត់បាន ងាយស្រួលជាទីបំផុត !!!

បញ្ជាក់: "Double Fish"ជាប្រេនមួយដែលគេប្រើក្នុងការប្រកួតកីឡា អូឡាំពិច និងជុំវិញពិភពលោក 💥
ទំហំនេះគឺជាទំហំស្តង់ដារប្រកួតទូទាំងពិភពលោក !!!
ទំហំ : 1.525m×2.74m×0.76m
ទំនាក់ទំនង : 015 818 182 / 069 213 428​ / 085 888 667

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Men Rasy
Phnom Penh

តាបវាយប៉េងប៉ុងប្រេន Double Fish

Call For Price