ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 11, 2020

Phnom Penh

Moving service cambodia 搬家服务

Call For Price

Add to favorites

Description:


ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ រើការិយាល័យ រើ office ធនាគារ ខុនដូ និងទទួទលដឹកទំនិញ និងសំភារៈផ្សេងៗគ្រប់ភេទ ។ មានទទួលដឹកឥវ៉ាន់ ២៥ខេត្ត-ក្រុង ។ មានជាងដោះនិងតំឡើង តុ ទូ និងគ្រែ គ្រប់ប្រភេទ និងមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ អ្នកលើកឥវ៉ាន់មានជំនាញយូឆ្នាំ សេវាកម្មរហ័ស មានការទទួលខុសត្រូវ និងមានតម្លៃសមរម្យ។យើងមានរថយន្ត1,5តោន,5តោន5តោននិងឡានស្ទួច
ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ÷ 📲☎️📱
Cellcard : 011628242
Smart: 0968858315

Moving Service,Have a car for rent, deliver the goods to move home, change the residence, move office, bank, condo, and turmeric goods and other accessories. Can deliver goods to 25 provinces-cities. There are more than unlock and install, table, tu and bed, all kinds and have clear experience, you raise the goods with long-year skills, quick service, responsible and reasonable price.
We have 1,5 tons of cars 3,5 TONS 5 tons and Crane for Rent
moving service Truck for rent to load household tool sand any goods🚚🚚

搬家服务,高栏车,送货上门,银行,公寓。 可送货到25个省市。 您不仅可以使用解锁和安装,书桌,桌子和床,还可以享受各种清晰的体验,这些都是长期的技能,快捷的服务,负责的价格和合理的价格。
我们有1.5吨的汽车,3.5吨的5吨汽车和起重机租赁
搬运工服务租赁卡车装载任何家用工具砂土货物
Cellcard : 011628242
Smart: 0968858315
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ​​ #ឡានជូលដឹកឥវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទ
#Moving_service #Movingservice #卡车租赁 #ទទួលដឹកឥវ៉ាន់២៥ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ_គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះរើការិយាល័យរើoffice
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315011628242
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងស្ទូចមានទទួលដឹកគ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកអីវ៉ាន់គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងទំនិញគ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុង
#សេវាកម្មឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315_011628242
#Moving service cambodia 搬家服务
# All kinds of trucks for rent_All provinces
#Van rental, moving house, moving office, moving office
#Moving truck rental 0968858315011628242
#Moving truck and all kinds of goods
#Moving trucks and cranes for all provinces and cities
Car rental in all provinces and cities
#Van rental truck to move house and goods in all provinces and cities
#Moving truck rental service 0968858315_011628242
#moving_service_ oving oving
#Crane for rent #ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល crane for rental
#卡车出租
#PVP_Moving_service

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

movingservice-搬家服务
Phnom Penh

Moving service cambodia 搬家服务

Call For Price