ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 11, 2020

Phnom Penh

搬家服务 Moving service

Call For Price

Add to favorites

Description:


我们有卡车1.5T 2.5T 3.5T 5T 货车,栏车/厢车
随车吊:随车吊1.5吨/3.5吨/ 5吨
可长租,短租,日租,里程租
Cellcard : 011628242
Smart: 0968858315
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ​​ #ឡានជូលដឹកឥវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទ
#Moving_service #Movingservice #卡车租赁 #ទទួលដឹកឥវ៉ាន់២៥ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ_គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះរើការិយាល័យរើoffice
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315011628242
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងស្ទូចមានទទួលដឹកគ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកអីវ៉ាន់គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងទំនិញគ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុង
#សេវាកម្មឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315_011628242
#Moving service cambodia 搬家服务
# All kinds of trucks for rent_All provinces
#Van rental, moving house, moving office, moving office
#Moving truck rental 0968858315011628242
#Moving truck and all kinds of goods
#Moving trucks and cranes for all provinces and cities
Car rental in all provinces and cities
#Van rental truck to move house and goods in all provinces and cities
#Moving truck rental service 0968858315_011628242
#moving_service_ oving oving
#Crane for rent
#ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល crane for rental
#卡车出租
#PVP_Moving_service

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

movingservice-搬家服务
Phnom Penh

搬家服务 Moving service

Call For Price