ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 20, 2020

Phnom Penh

Camping Tent

Call For Price

Add to favorites

Description:


តង់សម្រាប់បោះជំរុំ តម្លៃពិសេស អាចទំនាក់ទំនងទិញបានតាមផេកឬតាមរយៈលេខ៖
✳️#Cellcardសែលកាត 017482392
✳️#Smartស្មាត 081482392
✳️Metfoneមិតហ្វូន 067482392
Camping Tent with special price and free inside tent LED light. Contact us via Facebook Page or via phone number:
#TopTentCambodia Top Tent Cambodia បោះតង់ Camping
https://www.facebook.com/TopTentCambodia/?ref=bookmarks

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

TopTent
Phnom Penh

Camping Tent

Call For Price