ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 28, 2020

Phnom Penh

Build any kind of Website and Digital marketing

Call For Price

Add to favorites

Description:


+ក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំមានសេវាកម្មបង្កើតវេបសាយគ្រប់ប្រភេទតម្លៃសមរម្យក្រោមទីផ្សារចាប់ពី 199$
+ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មធ្វើទីផ្សារតាមបែបប្រព័ន្ធឌីជីថលដូចជាGoogle និង Facebook
ទំនាក់ទំនងបន្ថែម៖
Fb: https://www.facebook.com/anytimebuilder
Website:
https://www.techbuild4cambodia.com
TEL:
098 970 694/ 070 43 43 99
Telegram: 070 43 43 99
Location: https://goo.gl/maps/v9bvEiH7Zca2LE168

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

techbuild4cambodia
Phnom Penh

Build any kind of Website and Digital marketing

Call For Price

You might also like: