ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 11, 2020

Phnom Penh

ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល

Call For Price

Add to favorites

Description:


រថយន្តស្ចួចនឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទនិងមានទទួលដឹកជញ្ជូនទំនិញ២៥ខេត្ត ក្រុង
អារជីវកម្មរថយន្ដស្ចួចយើងខ្ងុំមានទទួលស្ចួចដូចជា ស្ចួចនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ខេត្ត ក្រុង
👉មានទទួលជួលជាខែតាម ការដ្ថាន និង ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ
👉🏻មានទទួលដឹកគ្រឿងចក្រ,ប៊ុល,អេស្ដា,រ៉ូឡូ,ត្រាក់ទ័គ្រប់ប្រភេទ
👉🏻ទទួលស្ចួចគ្រឿងសង្ហារឹម តុ ទូ គ្រែ សាឡុង និងឥវ៉ាន់រើផ្ទះតាមតំរូវការ របស់លោកអ្នក
👉🏻មានកន្រ្ដកសំរាប់ជួលដូចជា ជូតកញ្ចក់ បាញ់ថ្នាំ បិទអក្សផុស
👉🏻មានទទួលតំឡើងក្រោងឆ្អឹងដែក ដំបូល ប៉ាន់ណូ គ្រប់ប្រភេទ

The Crane truck will transport all kinds of goods and can transport goods to 25 provinces.
👉 Available for monthly rent by other companies and companies
👉 Available to transport all kinds of machinery, bulldozers, esta, rollers, tractors
👉🏻 Receive furniture, tables, cabinets, beds, sofas and luggage according to your needs.
👉🏻 There are baskets for rent, such as glass wipes, spray paint,
ទទួល Can install all kinds of steel frame, roof, pano
Contact phone number ÷ 📲☎️📱
Cellcard: 011628242
Smart: 0968858315
We Chat Id: wxid_55y7vzcm5ecp22
# All kinds of trucks for rent_All provinces
#Van rental, moving house, moving office, moving office
#Moving truck rental 0968858315011628242
#Moving truck and all kinds of goods
#Moving trucks and cranes for all provinces and cities
Car rental in all provinces and cities
#Van rental truck to move house and goods in all provinces and cities
#Moving truck rental service 0968858315_011628242
#moving_service_ oving oving
#Crane for rent
#ឡានជួលដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ_គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះរើការិយាល័យរើoffice
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315011628242
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងស្ទូចមានទទួលដឹកគ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកអីវ៉ាន់គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងទំនិញគ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុង
#សេវាកម្មឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315_011628242
#moving_service_卡车租赁
#ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល crane for rental
#卡车出租
#PVP_Moving_service

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល
Phnom Penh

ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល

Call For Price

You might also like: