ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

លោកអ្នកកំពុងស្វែករកធ្វើទង់ផ្សាព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Call For Price

Add to favorites

Description:


ជិតឆ្លងឆ្នាំហើយមែនទេបងៗ លោកអ្នកកំពុងស្វែករកធ្វើទង់ផ្សាព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង ផ្ទាំងផ្សាព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មែនទេ?
ស្វែករកផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង ដាក់តាមហាង ឬ ផ្សារទំនើប បុរី និង Showroom តាមកម្មវិធី ផ្សេងៗ☂️⭐️🌟
👉មានធ្វើ Jflag គ្រប់ទំហំខ្នាត់ ធ្វើដុំនិងរាយ ។
👉មានទទួល ធ្វើ XStand , IStand គ្រប់ទំហំខ្នាត់ ធ្វើដុំនិងរាយ។
👉មានទទួល ធ្វើកងបង្វល់ចាប់រង្វាន់ ( Lucky Draw ) មានធ្វើដុំនិងរាយ។
👉មានទទួល តុប្រមូលសិន មានធ្វើដុំនិងរាយ។
👉ពួួកយើងមានទទួលធ្វើបោះដុំនិងរាយ ធានាទាំងគុណភាពនិងសេវាកម្ម😘😍☺️
🤩⭐️🌟បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងនិងសាកសួរបាន
📞📱លេខទំនាក់ទំនង : 070 80 70 80 ( smart)
098 98 95 41 ( smart)
085 65 45 20 ( Cellcard)

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

rithrt
Phnom Penh

លោកអ្នកកំពុងស្វែករកធ្វើទង់ផ្សាព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Call For Price

You might also like: