ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 22, 2020

Phnom Penh

ផ្ទះល្វែងជួល 1000$ អាចចរចា បាន

$1000

Add to favorites

Description:


ផ្ទះល្វែងជួល សម្រាប់បើក ក្រុមហ៊ុននិង ការិយាល័យផ្សេងៗ អាចសាក់សួរពណ៍មាន បាន
ទំហំ 4x16 សល់ ខាងក្រោយ3ម៉ែត្រខាងមុខ5ម៉ែត្រ មានមនុស្សអ៊ូអរ ជិតផ្សារក្រមួនជិត ផ្សារម៉ាក្រូ អឺអន

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

នុត សសុភាធាន
Phnom Penh

ផ្ទះល្វែងជួល 1000$ អាចចរចា បាន

$1000

You might also like: