ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 13, 2020

Phnom Penh

Fashion Travelling Waterproof Leather Laptop Backpack for Men & Women

$28

Add to favorites

Description:Backpack ធន់មិនជ្រាបទឹក មានកន្លែងសុវត្តិភាពសម្រាប់ដាក់កុំព្យូទ័រយួរដៃ មានថតច្រើនកន្លែង និង ប្រើបាន ទាំងបុរស នារី
Fashion Travelling Waterproof USB port PU Leather Laptop Backpack for Men & Women

មាន ២សេរី Code: ABQ30
1. មានប្រឡោះPower bank តម្លៃ ២៨ ដុល្លា
2.អត់ប្រឡោះ Power Bank តម្លៃ 27 ដុល្លា
----------------------------
Free Delivery In phnom Penh
Call Now: 098983004

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

ratanale
Phnom Penh

Fashion Travelling Waterproof Leather Laptop Backpack for Men & Women

$28

You might also like: