ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 8, 2020

Phnom Penh

ជែលលាងដៃ Dr. Diva

$5

Add to favorites

Description:


សម្រាប់ឱកាសបុណ្យណូអ៊ែល និង ឆ្លងឆ្នាំ២០២០ ឈានចូល២០២១ខាងមុខ នេះ។ Myphsar.com មានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អតិថិជន៖
១. ទិញជែលលាងដៃ Dr. Diva និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 25% ភ្លាមៗ សម្រាប់ ២៥ដប ដំបូង តែប៉ុណ្ណោះ។
២. ទិញ ស្ព្រាយបាញ់លាងដៃ Hand Hygience Spray និង ទទួលបានការបញ្ជុះតម្លៃ រហូតដល់ 50%។
កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។

📩📩📩សរាប់ពត៌មានលំអិតអាតទាក់ទងមកលេខ 070 268 064

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

chongpharmacoltd
Phnom Penh

ជែលលាងដៃ Dr. Diva

$5