ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 15, 2020

មានលក់ទឹកឃ្មុំសុទ្ធ100%ធានាបេីមិនសុទ្ធដូរលុយជូនវិញភ្លាម

Call For Price

Add to favorites

Description:


🌿 អត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិសុទ្ធ 💯%
🐝 ច្រោះជាតិពុលក្នុងខ្លួន
🐝 សម្រកទម្ងន
🐝 ព្យាបាលការក្អក
🐝 ជួយដល់ការរំលាយអាហារ
🐝 ព្យាបាលជំងឺមុន
🐝 ជួយភ្នែកសំរស់ ទាំងមុខ និងដងខ្លួន
🐝 ជួយ អោយសំរស់ក្មេងជាងវយ័
👉 មានដឹកជញ្ចូនគ្រប់ខេត្តក្រុង 🛍📦🏍🚖🚃✈️
☎️0968358382

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

kosalthann

មានលក់ទឹកឃ្មុំសុទ្ធ100%ធានាបេីមិនសុទ្ធដូរលុយជូនវិញភ្លាម

Call For Price