ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 17, 2020

Kandal

shoes crocs top grade

$16

Add to favorites

Description:


Crocs-Top grade
-មានគ្រប់​ទំហំ គ្រប់​ម៉ូត​​ សម្រាប់​បុរស​និង​នារី​
-សាច់​ទន់​ ស្រួលពាក់​ (ធានាគុណភាព​ល្អនិង តម្លៃ​សមរម្យ​)
-ដឹង​ជញ្ជូន​25​ ខែ​ ក្រុង
-មានលក់​ដុំ​ និង​រាយ​
អាច​ឆាត​ចូលផេក​ផ្ទាល់​ក៏បាន​ ឬ​ទំនាក់ទំនង​តាម​ទូរសព្ទ​
085 45 70 70
098 600 642

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

heng69444
Kandal

shoes crocs top grade

$16

You might also like: