ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 28, 2020

Phnom Penh

Ring Indoor Cam, Compact Plug-In HD security camera, works with Alexa

$89

Add to favorites

Description:


Product Features
● Compact plug-in indoor camera that lets you see, hear and speak to people and pets from your phone, tablet, or select Echo device.
● Watch over your entire home by connecting one or multiple Indoor Cams to all your Ring devices in the Ring app.
● With a Ring Protect Plan (subscription sold separately), record all your videos, review what you missed for up to 60 days, and share videos and photos.
● With Live View, you can check in on your home any time through the Ring app.
● Easily setup your Indoor Cam by plugging into a standard outlet and connecting to Wi-Fi.
● Place on a flat surface or mount to a wall with the versatile mounting bracket.
● For added peace of mind, pair with Alexa to help you keep an eye on your home.

● Video: 1080p HD, Live View, Night Vision
● Field of view: 140° diagonal, 115° horizontal, 60° vertical
● Audio: Two-way talk with noise cancellation
● Internet requirements: Requires high speed internet
● Dimensions: 1.81 in. x 1.81 in. x 2.95 in. (46 mm x 46 mm x 75 mm)

● Included in the Box:
1x Indoor Cam
1x power supply cable (6.5 ft.)
1x user manual
1x security sticker
1x screws and wall anchors
_______________
● Warranty: 90-day limited warranty from Google.
● FREE Delivery in Phnom Penh

Price: $89
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Ring Indoor Cam, Compact Plug-In HD security camera, works with Alexa

$89

You might also like: