ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 30, 2020

Phnom Penh

ឌុយសាកល្បឿនលឿន កម្លាំង 18W មានរុន្ធ USB QC3.0 និង Type-C PD

$6

Add to favorites

Description:


2 Port Power Adapter, USB QC3.0 and Type-C PD ។ ឌុយសាកទូរស័ព្ទល្បឿនលឿន មានរុន្ធ USB និង Type-C ។ កម្លាំង 18W អាចសាកបានគ្រប់ទូរស័ព្ទ Android, iPhones, Tablets, iPads និង ឧបកណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗ ។ បងប្អូនត្រូវការអាចទាក់ទងមក មិត្តអនឡាញ លក់ទំនិញ និងជួសជុលទឹកភ្លើងក្នុងផ្ទះ បានតាមទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖

☎️ 061 886 366 (Cellcard)
☎️ 098 986 437 (Smart)
☎️ 098 588 093 (Smart)
☎️ 060 420 066 (Metfone)

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

មិត្តអនឡាញ Mith Online
Phnom Penh

ឌុយសាកល្បឿនលឿន កម្លាំង 18W មានរុន្ធ USB QC3.0 និង Type-C PD

$6