ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Syncwire Long Aux Cable 6.5Ft- Auxiliary Audio Cable for Headphones

$12

Add to favorites

Description:


Syncwire Long Aux Cable 6.5Ft- Auxiliary Audio Cable for Headphones, Car, Home Stereos, iPhone/Ipad, Samsung Galaxy

Product Features
● Ultra Durable & tangle-free - with an 15000+ ultra-durable bend lifespan several times longer than original audio cables. You can wind It without having to worry about knots or kinks.
● Universal compatibility- Works with any Device equipped with standard 3. 5mm audio jack or aux-in port, connects smartphone, MP3 player, or tablet to car stereo or portable speakers
● Fit - Syncwire aux cable is designed to fit almost all aftermarket cases, excluding life proof cases & OtterBox cases.
● Unparalleled sound quality - polished Gold-plated connectors ensure reliability and eliminate signal loss and Noise possible.
● What you get - Syncwire 6. 5 ft Nylon braided aux cable, 3 years free card, user guide and customer service

Included in Box:
1x Syncwire Long Aux Cable 6.5Ft
_____________
● Warranty and Service: 3-Month limited warranty and service.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $12 (1 meter)
Price: $15 (2 meters)

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmervehiclestore/ |
Website: https://khmervehiclestore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

Syncwire Long Aux Cable 6.5Ft- Auxiliary Audio Cable for Headphones

$12

You might also like: