ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

SCOSCHE MAGWDMB MagicMount Phone/GPS Suction Cup Mount for the Car

$27.5

Add to favorites

Description:


Product Features
● Versatile and Secure
● Powerful Rare-Earth Magnets
● 360-Degree Adjustable Head
● Protective Film included
● Qi Wireless Compatible
● Lifetime Tech Support

Product Specifications
● VERSATILE: Safely and quickly secure a mobile device to a wide variety of car, home or office surfaces.
● SECURE: Stick Grip material on suction cup base plus automotive-grade adhesive mounting disk provides a strong, secure hold on dash’s, windows, countertops, desks, tables and other surfaces.
● STRONG MAGNETS: Extra powerful Rare-Earth neodymium magnets provide a secure grip to your devices and are 100% mobile device safe.
● OPTIMAL VIEWING ANGLE: Adjust the 360-Degree rotating neck to the ideal position for an optimal view from almost any angle.
● CONVENIENT: Integrated cable clip secures the charging cable to the mount and the open, cradle-free design permits safe, easy one-handed device use and access to all controls and ports.
● WIRELESS COMPATIBLE: With the proper plate placement magnets will not interfere with Qi Wireless Charging Phones.
● BUY WITH CONFIDENCE: Backed by Scosche’s Lifetime Tech Support and 3 Year Warranty

● INCLUDED IN PACKAGE: (1) Mount, (2) MagicPlates, (1) Adhesive Mounting Disc and (1) User Manual
_____________________
● Warranty and Service: 3-Month limited warranty and service.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $27.5

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore
Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

SCOSCHE MAGWDMB MagicMount Phone/GPS Suction Cup Mount for the Car

$27.5