ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Haakaa Manual Breast Pump 4oz100ml, 2019 New Style

$25

Add to favorites

Description:


Product details
● Award winning and best sellers. Recommended by nursing moms, magazines, celebrities, doulas and lactation consultants, just make sure you are getting only the original silicone breast pumps of haakaa international brand.
● Patented design. Pat. No. USD810,925S. Perfect for anywhere - haakaa breast pump cann fit anywhere you would like to discretely express or when you wake up in the middle of the night engorged.
● Extremely Soft,Comfortable and Safe, Approved FDA,100% high quality food grade silicone.Every mom wants green safely baby products and the hakaa pump is BPA PVC and Phthalate Free.
● Easy to use. Lightweight and Portable. Simply suction to your breast and let the pump do the work for you as it draws your milk using suction, or you can use it for letdown what would otherwise be lost in a breast pad as you breastfeed on the other breast. perfect for long distance trips, planes, car rides or anywhere you would like to discretely express silently and quickly.
● Safe for dishwasher and can be sterilized.No cords,batteries or assembly required. It’s easy to clean and use.

Technical details
● Item model number: HaakaaG3
● Target gender: Unisex
● Material Type: Silicone
● material_composition: 100% Food Grade Silicone
● Material free: BPA PVC and Phthalate Free
● Care instructions: Wash before and after each use. Although dishwasher safe, we recommend hand washing in warm soapy water and rinsing and drying thoroughly. Do not use any bleach based cleaners or tablets to sterilize or clean your Haakaa products.
● Additional product features: 100% FOOD GRADE SILICONE HAAKAA BREAST PUMP, BREAST PUMP AND FLOWER STOPPER WORK TOGETHER, Choosed by Wellington Hospital&Oakland Hospital, New Zealand, New zealand National Brand Passed FDA ,USA, Liquid Silicone Rubber LSR
● Best uses: Hand Pump Breastfeeding
● Batteries required: No

● Included in the Box:
1x 4oz/100ml Breast Pump
1x Instruction
1x Package Box
____________________________
● Warranty: 30-day limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh
● FREE Quick Start Guide.

Price: $25.

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerGroceryStore
Website:
https://khmergrocerystore.blogspot.com/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmergrocerystore
Phnom Penh

Haakaa Manual Breast Pump 4oz100ml, 2019 New Style

$25