ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 26, 2020

Kandal

PowerBank ថ្មជំនួយសម្រាប់កុយអាគុយឡានម៉ូតូ និងសាកទូរស័ព្ទ

$85

Add to favorites

Description:


ថ្មជំនួយ (PowerBank) ជាមួយកំលាំង 22000mAh ទំហំតូចល្មម ដែលយើងអាចដាក់តាមខ្លួនបានគ្រប់ទីកន្លែង ។ វាជាជំនួយការពិសេស ដែលមិនអាចខ្វះបាន ។ មួយផ្តល់ប្រយោជន៍បី ចំណេញពេលវេលា និងចំណេញថវិកា ។

👍📲 ប្រើជា Power Bank សម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទ
✔🚗 ប្រើជាឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់កូវអាគុយឡាន ម៉ូតូ ។ល។
🌙🔦 និង ប្រើជាពិលបំភ្លឺ ពេលងងឹត

មិត្តអនឡាញ លក់ទំនិញ និងជួសជុលទឹកភ្លើងក្នុងផ្ទះ
☎️ 061 886 366 (Cellcard)
☎️ 098 986 437 (Smart)
☎️ 098 588 093 (Smart)
☎️ 060 420 066 (Metfone)

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

មិត្តអនឡាញ Mith Online
Kandal

PowerBank ថ្មជំនួយសម្រាប់កុយអាគុយឡានម៉ូតូ និងសាកទូរស័ព្ទ

$85

You might also like: